Geplaatst op Geef een reactie

Veel schimmels aangetroffen bij steekproef

Klinisch relevante schimmels in het water en op oppervlakken aangetroffen bij een wetenschappelijke steekproef in binnenzwembaden.

Veel schimmels aangetroffen

Uit onderzoek van het RIVM en de universiteiten van Wageningen, Delft en Utrecht blijkt dat bijna de helft van de aangetroffen schimmels mensen ziek kunnen maken.

De dichtheid van schimmelinfectie en de schimmelverscheidenheid in een representatief overdekt zwembad werd beoordeeld. In totaal werden 16 oppervlaktemonsters en 6 watermonsters geanalyseerd door een combinatie van verschillende (semi-) selectieve cultuurmedia te gebruiken. Geïsoleerde schimmelkolonies werden geïdentificeerd op het genus- of species niveau. De hoogste schimmeltellingen zijn aangetroffen in het water van het recreatiebad(17 CFU / 100 ml) en op een flexibeam (5,8 CFU / cm2). Lage tellingen (<0,1 CFU / cm2) op het duikplatform, banken en muren. De 357 verkregen isolaten behoorden tot 79 soorten en soorten complexen, waarvan 42 bekend als klinisch relevant. Phialophora oxyspora (13,7%) en Phoma spp. (12,3%) waren de meest geïdentificeerde groepen. Ondanks de chloorbehandeling en regelmatige reiniging van oppervlakken zowel water als oppervlakken is aangetoond dat de instelling algemeen geïnfecteerd was met schimmels, waaronder veel klinisch relevante soorten.

Ondertussen zijn monsters genomen in meer zwembaden in het hele land. In het najaar denken de onderzoekers meer te kunnen zeggen over het voorkomen van schimmels in zwembaden.

Wetgeving

De hygiëne in zwembaden wordt geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (overheid.nl) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (overheid.nl). Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

De eigenaar moet het zwembadwater regelmatig (laten) controleren. Hierbij kijkt de controleur onder andere of:

  • er niet te veel ziektekiemen in het water zitten;
  • het water doorzichtig genoeg is;
  • er niet te weinig of te veel desinfecterende stoffen (zoals chloor) in het water zitten;
  • de zuurgraad in orde is;
  • er geen risico is dat er teveel legionellabacteriën in het water zitten van zwembaden, whirlpools en voetenbaden.
  • De provincie controleert of zwembaden de regels naleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekijkt of zwembaden genoeg doen aan legionellapreventie in leidingwater (zoals de douches).

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917302377

Geef een reactie