Geplaatst op Geef een reactie

Het Schone Waterexperiment in Amsterdam

Het Schone Waterexperiment

In Het Schone Waterexperiment meten burgers van Amsterdam als ‘Waterexpert’ samen met wateronderzoekers van Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, Waternet, AMS Institute en kunstenaar Pavèl van Houten in de zomer van 2017 hoe schoon het water in de grachten, sloten, vaarten en vijvers van Amsterdam is. De wetenschap komt hiermee dichter naar de bewoner toe.

Het IJ

Zo’n 500 Amsterdammers krijgen een “Waterbox” om gedurende de zomerperiode een aantal proefjes en metingen te doen. Iedere Waterbox in Het Schone Waterexperiment bestaat uit 6 experimenten en iedere deelnemer kan nog een extra experiment uitkiezen.

Omdat op veel plekken tegelijkertijd en over langere periode wordt gemeten krijgt men meer en sneller inzicht in de kwaliteit van het water. Ook wordt naar de ervaringen van het water gevraagd, hierdoor krijgt men inzicht over welke plekken aan het water populair zijn en op welke manieren het water gebruikt wordt.

De 6 vaste experimenten zijn het doorzichtexperiment, kleurexperiment, temperatuurexperiment, geurexperiment, e. coli-experiment en observatie-experiment. Per waterbox mag één extra experiment worden uitgekozen: smaakexperiment, micro-experiment en drinkexperiment. Bovendien worden een aantal deelnemers geselecteerd om een aantal extra experimenten te doen voor Waternet, zoals het verzamelen van watermonsters na zware neerslag of het meten van nitraat.

Voor deze betrokkenheid van vrijwilligers bij wetenschappelijk onderzoek bestaat een term: citizen science, ofwel burgerwetenschap. Het verzamelen van data over de natuur door burgers gebeurt nergens in Europa zo veel als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. (bron: www.wur.nl)  E.coli-experiment

In Nederland zijn duizenden vrijwilligers betrokken bij het waarnemen van de natuur en biodiversiteit. Hun waarnemingen van planten, dieren en paddenstoelen, en de analyses die daaruit komen zijn heel waardevol voor de wetenschap. De inzet van amateurs en niet-professionele wetenschappers is erg belangrijk voor het onderzoek naar natuur en biodiversiteit. Alleen al de rapportages die Nederland moet aanleveren bij de Europese Unie zijn voor 95 procent gebaseerd op data die vrijwilligers hebben verzameld.

http://hetschonewaterexperiment.nl/

Teststrips en testpapier

Dipslides

Geef een reactie