Geplaatst op Geef een reactie

Bacteriekoloniën in het International Space Station lijken op thuis

Analyse van bacteriekoloniën in monsters die zijn genomen door astronauten op het International Space Station (ISS) zijn vergeleken met monsters in huizen op aarde. De bacteriekoloniën leken het meest op die gevonden worden in huizen. In deze afgesloten omgeving bleek een gezond ecosysteem van microben te zijn.

International_Space_Station_salutes_the_Sun_node_full_image_2
International Space Station salutes the Sun. Copyright NASA/ESA

De ISS-bemonstering omvatte de verzameling en microbiële analyse (via 16S rDNA PCR) van 15 oppervlakken bemonsterd met wattenstaafjes aan boord van het ISS. Deze bemonstering was een onderdeel van Project MERCCURI (Microbial Ecology Research Combining Citizen and University Researchers on ISS). Een project waarin het onderzoek van vrijwillige burgeronderzoekers en Universitaire onderzoekers wordt gecombineerd.

Het belang om meer te weten te komen over de microbiologische bewoners van de “gebouwen” die door de ruimte reizen zal alleen maar toenemen. Plannen voor langere reizen, met de mogelijkheid van kolonisatie van andere planeten en manen zijn steeds concreter aan het worden.

De monsters die in het ISS werden genomen moesten zoveel mogelijk lijken op de plekken die met het project Wildlife of Our Homes en een studie van mobiele telefoons en schoenzolen die door een ander project werden verzameld. Sequentiëring van de 16S-rDNA-genen geamplificeerd uit DNA

Figure 1: Relative abundances of the most common bacterial families found on surfaces of the ISS.
Figure 1: Relative abundances of the most common bacterial families found on surfaces of the ISS.
Pie chart showing the relative abundances of the most common bacterial families found on the 15 surfaces of the International Space Station. This graph was produced using METAGENassist (Arndt et al., 2012).

geëxtraheerd uit elk wattenstaafje werd gebruikt om een ​​telling te produceren van de microben die aanwezig waren op elk bemonsterd oppervlak. De gevonden microben op de ISS-swabs werden vergeleken met die van beide huizen op aarde en gegevens van het Human Microbiome Project.

Hoewel de geanalyseerde monsters van het ISS significant verschilde van de geanalyseerde monsters van het Human Microbiome Project, was de samenstelling van de microbiële gemeenschap op het ISS meer vergelijkbaar met de oppervlakten die in huizen werden gevonden dan de monsters van menselijke microbioom. De ISS-oppervlakken zijn soortenrijk met 1.036-4.294 operationele taxonomische eenheden (OTU’s per monster). Er was geen waarneembare biogeografie van microben op de 15 ISS-oppervlakken, hoewel dit een weerspiegeling kan zijn van de kleine steekproefomvang die we konden verkrijgen.

Bron:  PeerJ (2017). DOI: 10.7717/peerj.4029 , https://peerj.com/articles/4029

https://rmsupply.nl/dipslides/

Geplaatst op Geef een reactie

Het belang van goed zwembadwater

De regels voor hygiëne en veiligheid in zwembaden staan in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Hierin staan onder andere regels over de kwaliteit van het water en het aantal douches en toiletten in een zwembad.

zwembadwater

De wettelijke normen gelden voor alle zwembaden, behalve voor privébaden en zwembaden waar alle bassins kleiner zijn dan 2 vierkante meter.

De eigenaar moet het zwembadwater regelmatig (laten) controleren. Hierbij kijkt de controleur of:

 • er niet te veel ziektekiemen in het water zitten;
 • het water doorzichtig genoeg is;
 • er niet te weinig of te veel desinfecterende stoffen (zoals chloor) in het water zitten;
 • de zuurgraad in orde is;
 • er geen risico is dat er teveel legionellabacteriën in het water zitten van zwembaden, whirlpools en voetenbaden.
 • De provincie controleert of zwembaden de regels naleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekijkt of zwembaden genoeg doen aan legionellapreventie in leidingwater (zoals de douches).

pH waarde te laag

Een te lage pH waarde zorgt niet alleen voor irritatie van ogen en huis. Het kan onder andere ook een negatief effect hebben op zwembadapparatuur zoals pompen door extra afzetting van metalen.

pH waarde te hoog

Dan kan desinfectie niet goed werken en kan ook voor rode ogen en huidirritatie zorgen. Ook kan een te hoge pH waarde voor extra kalkafzetting zorgen.

https://rmsupply.nl/product/swimming-pool-test-5-in-1-50-strips/

Geplaatst op Geef een reactie

Veel schimmels aangetroffen bij steekproef

Klinisch relevante schimmels in het water en op oppervlakken aangetroffen bij een wetenschappelijke steekproef in binnenzwembaden.

Veel schimmels aangetroffen

Uit onderzoek van het RIVM en de universiteiten van Wageningen, Delft en Utrecht blijkt dat bijna de helft van de aangetroffen schimmels mensen ziek kunnen maken.

De dichtheid van schimmelinfectie en de schimmelverscheidenheid in een representatief overdekt zwembad werd beoordeeld. In totaal werden 16 oppervlaktemonsters en 6 watermonsters geanalyseerd door een combinatie van verschillende (semi-) selectieve cultuurmedia te gebruiken. Geïsoleerde schimmelkolonies werden geïdentificeerd op het genus- of species niveau. De hoogste schimmeltellingen zijn aangetroffen in het water van het recreatiebad(17 CFU / 100 ml) en op een flexibeam (5,8 CFU / cm2). Lage tellingen (<0,1 CFU / cm2) op het duikplatform, banken en muren. De 357 verkregen isolaten behoorden tot 79 soorten en soorten complexen, waarvan 42 bekend als klinisch relevant. Phialophora oxyspora (13,7%) en Phoma spp. (12,3%) waren de meest geïdentificeerde groepen. Ondanks de chloorbehandeling en regelmatige reiniging van oppervlakken zowel water als oppervlakken is aangetoond dat de instelling algemeen geïnfecteerd was met schimmels, waaronder veel klinisch relevante soorten.

Ondertussen zijn monsters genomen in meer zwembaden in het hele land. In het najaar denken de onderzoekers meer te kunnen zeggen over het voorkomen van schimmels in zwembaden.

Wetgeving

De hygiëne in zwembaden wordt geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (overheid.nl) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (overheid.nl). Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

De eigenaar moet het zwembadwater regelmatig (laten) controleren. Hierbij kijkt de controleur onder andere of:

 • er niet te veel ziektekiemen in het water zitten;
 • het water doorzichtig genoeg is;
 • er niet te weinig of te veel desinfecterende stoffen (zoals chloor) in het water zitten;
 • de zuurgraad in orde is;
 • er geen risico is dat er teveel legionellabacteriën in het water zitten van zwembaden, whirlpools en voetenbaden.
 • De provincie controleert of zwembaden de regels naleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekijkt of zwembaden genoeg doen aan legionellapreventie in leidingwater (zoals de douches).

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917302377

Geplaatst op Geef een reactie

Het Schone Waterexperiment in Amsterdam

Het Schone Waterexperiment

In Het Schone Waterexperiment meten burgers van Amsterdam als ‘Waterexpert’ samen met wateronderzoekers van Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, Waternet, AMS Institute en kunstenaar Pavèl van Houten in de zomer van 2017 hoe schoon het water in de grachten, sloten, vaarten en vijvers van Amsterdam is. De wetenschap komt hiermee dichter naar de bewoner toe.

Het IJ

Zo’n 500 Amsterdammers krijgen een “Waterbox” om gedurende de zomerperiode een aantal proefjes en metingen te doen. Iedere Waterbox in Het Schone Waterexperiment bestaat uit 6 experimenten en iedere deelnemer kan nog een extra experiment uitkiezen.

Omdat op veel plekken tegelijkertijd en over langere periode wordt gemeten krijgt men meer en sneller inzicht in de kwaliteit van het water. Ook wordt naar de ervaringen van het water gevraagd, hierdoor krijgt men inzicht over welke plekken aan het water populair zijn en op welke manieren het water gebruikt wordt.

De 6 vaste experimenten zijn het doorzichtexperiment, kleurexperiment, temperatuurexperiment, geurexperiment, e. coli-experiment en observatie-experiment. Per waterbox mag één extra experiment worden uitgekozen: smaakexperiment, micro-experiment en drinkexperiment. Bovendien worden een aantal deelnemers geselecteerd om een aantal extra experimenten te doen voor Waternet, zoals het verzamelen van watermonsters na zware neerslag of het meten van nitraat.

Voor deze betrokkenheid van vrijwilligers bij wetenschappelijk onderzoek bestaat een term: citizen science, ofwel burgerwetenschap. Het verzamelen van data over de natuur door burgers gebeurt nergens in Europa zo veel als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. (bron: www.wur.nl)  E.coli-experiment

In Nederland zijn duizenden vrijwilligers betrokken bij het waarnemen van de natuur en biodiversiteit. Hun waarnemingen van planten, dieren en paddenstoelen, en de analyses die daaruit komen zijn heel waardevol voor de wetenschap. De inzet van amateurs en niet-professionele wetenschappers is erg belangrijk voor het onderzoek naar natuur en biodiversiteit. Alleen al de rapportages die Nederland moet aanleveren bij de Europese Unie zijn voor 95 procent gebaseerd op data die vrijwilligers hebben verzameld.

http://hetschonewaterexperiment.nl/

Teststrips en testpapier

Dipslides

Geplaatst op Geef een reactie

Bacteriële kolonisatie nieuw ziekenhuis in kaart gebracht

operatiekamer

Een eenjarige studie heeft de bacteriële kolonisatie in kaart gebracht in een nieuw ziekenhuis. Tijdens deze studie is de stroom van microben tussen patiënten, personeel en oppervlakten gevolgd. De micro-organismen kunnen het herstel en genezing beïnvloeden, hoewel de complexiteit en diversiteit van bacteriële kolonies de mogelijke pathogenen te isoleren bemoeilijkt.

bacteriële kolonisatie in een operatiekamerDe studie begon twee maanden voordat het nieuwe ziekenhuis werd geopend en de volgende 10 maanden na opening. De onderzoekers verzamelden meer dan 10.000 monsters. Ze konden microbiële DNA detecteren in 6.523 monsters. Deze zijn afkomstig uit 10 patiënten behandelruimten en twee aangrenzende verpleegstations, één voor chirurgische patiënten en de andere, op een andere verdieping, voor kankerpatiënten.

De onderzoekers bemonsterde de hand, neusgat en oksel van elke patiënt, evenals de oppervlakken die de patiënten kunnen hebben aangeraakt, zoals de bedrails of kranen. Ze verzamelden extra monsters van meerdere oppervlakken, waaronder de vloer en het luchtfilter. Elke kamer werd dagelijks schoongemaakt, met een grondige reiniging na het ontslag van een patiënt.

Bacteriële kolonisatie

De onderzoekers verzamelden ook monsters van het verpleegkundig personeel van de betreffende afdelingen. De handen, handschoenen, schoenen, werkoppervlakten van de verpleegeenheid, piepers, shirts, stoelen, computers, telefoons en mobiele telefoons werden bemonsterd.

De grootste verandering vond plaats na opening van het ziekenhuis. Voor opening werd het ziekenhuis grondig gereinigd waarbij bacteriële organismen zoals Acinetobacter en Pseudomonas die tijdens de bouw overvloedig aanwezig waren werden verwijderd. Na opening werden deze bacteriën snel vervangen door microben die geassocieerd worden met de menselijke huid zoals Corynebacterium, Staphylococcus en Streptococcus, binnengebracht door de patiënt.

Onverwachte uitkomsten

Er waren twee onverwachte bevindingen. Wanneer de hitte en luchtvochtigheid toenam tijdens de zomer, deelden het personeel meer bacteriën met elkaar.  De tweede onverwachte bevinding was dat de invloed van behandelingen minimaal was. Dit geldt zowel voor het gebruik van antibiotica (voor of tijdens het verblijf), chemotherapie tijdens het verblijf, ondergaan van een operatie of opname via de spoedeisende hulp.

Bronnen:

http://stm.sciencemag.org/content/9/391/eaah6500
http://www.news-medical.net/news/20170524/Yearlong-study-creates-detailed-map-of-microbial-colonization-in-a-newly-opened-hospital.aspx
https://sciencelife.uchospitals.edu/2017/05/24/yearlong-survey-tracks-the-microbiome-of-a-newly-opened-hospital/

microbiologie

Disclaimer