Geplaatst op Geef een reactie

Het belang van goed zwembadwater

De regels voor hygiëne en veiligheid in zwembaden staan in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Hierin staan onder andere regels over de kwaliteit van het water en het aantal douches en toiletten in een zwembad.

zwembadwater

De wettelijke normen gelden voor alle zwembaden, behalve voor privébaden en zwembaden waar alle bassins kleiner zijn dan 2 vierkante meter.

De eigenaar moet het zwembadwater regelmatig (laten) controleren. Hierbij kijkt de controleur of:

  • er niet te veel ziektekiemen in het water zitten;
  • het water doorzichtig genoeg is;
  • er niet te weinig of te veel desinfecterende stoffen (zoals chloor) in het water zitten;
  • de zuurgraad in orde is;
  • er geen risico is dat er teveel legionellabacteriën in het water zitten van zwembaden, whirlpools en voetenbaden.
  • De provincie controleert of zwembaden de regels naleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekijkt of zwembaden genoeg doen aan legionellapreventie in leidingwater (zoals de douches).

pH waarde te laag

Een te lage pH waarde zorgt niet alleen voor irritatie van ogen en huis. Het kan onder andere ook een negatief effect hebben op zwembadapparatuur zoals pompen door extra afzetting van metalen.

pH waarde te hoog

Dan kan desinfectie niet goed werken en kan ook voor rode ogen en huidirritatie zorgen. Ook kan een te hoge pH waarde voor extra kalkafzetting zorgen.

https://rmsupply.nl/product/swimming-pool-test-5-in-1-50-strips/

Geef een reactie