Geplaatst op Geef een reactie

Bacteriële kolonisatie nieuw ziekenhuis in kaart gebracht

operatiekamer

Een eenjarige studie heeft de bacteriële kolonisatie in kaart gebracht in een nieuw ziekenhuis. Tijdens deze studie is de stroom van microben tussen patiënten, personeel en oppervlakten gevolgd. De micro-organismen kunnen het herstel en genezing beïnvloeden, hoewel de complexiteit en diversiteit van bacteriële kolonies de mogelijke pathogenen te isoleren bemoeilijkt.

bacteriële kolonisatie in een operatiekamerDe studie begon twee maanden voordat het nieuwe ziekenhuis werd geopend en de volgende 10 maanden na opening. De onderzoekers verzamelden meer dan 10.000 monsters. Ze konden microbiële DNA detecteren in 6.523 monsters. Deze zijn afkomstig uit 10 patiënten behandelruimten en twee aangrenzende verpleegstations, één voor chirurgische patiënten en de andere, op een andere verdieping, voor kankerpatiënten.

De onderzoekers bemonsterde de hand, neusgat en oksel van elke patiënt, evenals de oppervlakken die de patiënten kunnen hebben aangeraakt, zoals de bedrails of kranen. Ze verzamelden extra monsters van meerdere oppervlakken, waaronder de vloer en het luchtfilter. Elke kamer werd dagelijks schoongemaakt, met een grondige reiniging na het ontslag van een patiënt.

Bacteriële kolonisatie

De onderzoekers verzamelden ook monsters van het verpleegkundig personeel van de betreffende afdelingen. De handen, handschoenen, schoenen, werkoppervlakten van de verpleegeenheid, piepers, shirts, stoelen, computers, telefoons en mobiele telefoons werden bemonsterd.

De grootste verandering vond plaats na opening van het ziekenhuis. Voor opening werd het ziekenhuis grondig gereinigd waarbij bacteriële organismen zoals Acinetobacter en Pseudomonas die tijdens de bouw overvloedig aanwezig waren werden verwijderd. Na opening werden deze bacteriën snel vervangen door microben die geassocieerd worden met de menselijke huid zoals Corynebacterium, Staphylococcus en Streptococcus, binnengebracht door de patiënt.

Onverwachte uitkomsten

Er waren twee onverwachte bevindingen. Wanneer de hitte en luchtvochtigheid toenam tijdens de zomer, deelden het personeel meer bacteriën met elkaar.  De tweede onverwachte bevinding was dat de invloed van behandelingen minimaal was. Dit geldt zowel voor het gebruik van antibiotica (voor of tijdens het verblijf), chemotherapie tijdens het verblijf, ondergaan van een operatie of opname via de spoedeisende hulp.

Bronnen:

http://stm.sciencemag.org/content/9/391/eaah6500
http://www.news-medical.net/news/20170524/Yearlong-study-creates-detailed-map-of-microbial-colonization-in-a-newly-opened-hospital.aspx
https://sciencelife.uchospitals.edu/2017/05/24/yearlong-survey-tracks-the-microbiome-of-a-newly-opened-hospital/

microbiologie

Disclaimer

Geef een reactie